Wednesday, February 10, 2016

Amo na ya ang topnocherSomething about her nga ka genuine kag ka pure, wala kapa cute cute, wala gapa luoy luoy, wala gapa sweet sweet. And obvioulsy love nya iya pamilya. Amo ni nga topnotcher ang dapat e admire.

No comments: