Thursday, July 3, 2014

Te ang Martial Law ya?

A supporter crowns former Philippine first lady Imelda Marcos with flowers during a traditional birthday ritual as she celebrates her 85th birthday in Batac 

 Ilusyon ka nga reyna ka samtang kadamo sang nag antos kag sige pa antos tungod sang pagka baghak mo. Wala ka na nahuya sa kalag mo. Kaya mo pa ayhan mag atubang sa istrusa mo sa espeho? Ang linibo nga nag kalamatay tungod sa imo kag sa imo bana nga utro man. Hoy, ebalik sa tawo ang gin pang kawat nyo. Ngaa haw, madala nyo na sa inyo lubong? Ikaw, dali ka na lang mapatay. Wala ka gid miskin gamay lang nga tiempo mamalandong? Ga pinsar ka man ayhan kon diin ka makadto kon patay ka na? Mga fans mo utro man nga mga aling-aling sagay sunod sunod sa imo nga daw mga ido nga gutom. San-o pa ma papas sa kalibutan ang mga lahi nyo nga halit sa katawhan.Ang natingalahan ko lang kon ngaa asta subong wala pa kamo sa prisuhan, kon ngaa asta subong, wala gid kamo napamatud-an sa inyo gin panghimo nga syado ka klaro sa mata sang tawo. Pagkatapos sang tanan nga eskandalo, ebedensya kag mga testigo, ara man kamo gyapon ga pakalipay sa inyo kabuhi. Samtang ang bilog nga pumuluyo sang Pilipinas naga sige antos pa sang resulta sang Martial Law.

No comments: