Monday, March 21, 2016

Para ka kabalo, indi ko ya daw ma ano sa title. Amo na lang na pinaka hapos mo nga pwede basehan sang imo storya sa imo mga minions para makuha mo ila sympathy. Pero ano bala ang natabo sa una nga batch sang mga volunteers kag officers MO? Di bala wala na sila tanan? Di bala suya na sila tanan sa IMO? Ngaa ayhan? Ang punot dulo sang tanan ano haw? Ngaa indi mo kaya e confront ang reality? Naglain buot ko kay daw hangag ko to nag attend sa summer camp, nanagtagtag ka certificate kag ikaw nag sign sang certificate as "founder". Te indi pwede maglain ang buot sang original gid nga "founder"?? Sala ko kay naglain buot ko sa ginhimo mo?? Budlay sa tawo kon sakon kay gapa mango mango. Sino nasaligan mo? Nobyo mo nga daw amo ang itsura nga bugalon tikalon feeling all knowing kag indi mahambalan nga pareho man sa imo? Good luck sa inyo nga duha kon diin kamo dal-on pila ka adlaw sang batasan nyo. Ikaw pa may sala, ikaw pa subong ang biktima. Huo ikaw may sala. Kag dako sala mo. Kabalo na ko sang tanan. Ginsugid na nila sa akon. Tanan nga pang libak mo sa akon. Tanan nga istorya nga indi amo nga gin palapta mo. Pa sulaton ka sa sowing legacy mo daw sa piho ka mag gamit words nga "lies". Gusto mo e waragwag ko sa tanan kon ano ka kabutigon? "We are not terrified in anyway" ngaa haw, sino nag hamba sa imo nga dapat ka ma terrified? Gwa gid sa baba kon ano ang ginabatyag a. Ngaa terrified ka haw? Terrified ka nga ma gwa tanan mo nga baho?

Just to let you know I AM SO RELIEVED nga finally naka batyag ka na huya kag nag ilis ka na ngalan. Ay indi ka gali guro tuod terrified. You are EMBARRASSED. Ashamed. Huya. Indi ka na gusto ma associate sa ngalan nga ako ang nag sugod. Kay gin panguna ko na sa first letter ko ang opisyo mo sa org nga ako ang nag tukod. Amo lang na kaya ka brain mo haw? Indi mo gid kaya buy-an kay indi ka maka think sang imo? Gusto mo pa basa ko tanan sa imo tanan nga opinion parte sa imo sang mga nakabalo na sang tuod mo nga gin himo sa org? "Your org was hijacked by that woman" Te wala ka nahuya? Huo gin hijacked mo. Miskin gamay wala ka kabatyag huya sa akon nga kunsabagay gin invite ta mlang ka gani di ba? Lipat ka na? Budlay sa mga sakon kay gaka amnesia. Tell all your minions, nga gin invite ka lang. Kaya mo? I dare you now. Sige be. Kon tuod nang gina wakal mo da nga "i stand by what is the truth" sige WHAT IS THE TRUTH??? Kabalo na sila nga gin chat mo ang amay ko using account sang iban? Kabalo na ang nobyo mo nga daw unggoy ang tsura nga nagpatulog ka lalake sa kwarto mo nga kamo lang duha? Kabalo na sila nga gin tagaan mo leakage ang isa ka scholar kay gusto mo lang ma prove nga tsakto decision mo nga ma dios diosan sa iya kag sighon sya sa scholarship miskin indi mayo ang record butigon kawatan child abuser? Damo pa ko may nabal an sa garok mo. Yes you should be terrified. Be really really terrified. Na buutan ka na gid sa akon no. Matyag mo lang na. Ang buot nga ni ma kampanya ni against sa imo mag padalagan ka na mayor sa Himamaylan. I swear on that. Kay damo sang makaluluoy sa isa ka leader nga corrupt, butigon, promiscuous, libakera, hisaan, cunning, you want me to go on and on? Peke ka. Perte ka peke. Ang the people have to know that.

No comments: